Mini Ratka

Ranking najtańszych kredytów

Obowiązki banków przy obsłudze kredytów hipotecznych

27 marzec, 2019 | Nieskategoryzowane

Bank bierze na siebie dużą odpowiedzialność w ramach obsługi kredytu hipotecznego. Nie każdy kredytobiorca posiada taką świadomość. Z tego powodu warto się przyjrzeć głównym uwarunkowaniom udzielania kredytów hipotecznych przez banki.

Precyzyjna informacja o kredycie hipotecznym

Każdy bank w Polsce, w tym oddziały banków zagranicznych przestrzega norm narzuconych przez Komisję Nadzoru Finansowego, a także przez ustawę o kredycie hipotecznym. Nie ma od tego żadnych odstępstw. Główna odpowiedzialność dotyczy dokładnego informowania kredytobiorcy o warunkach zobowiązania. Każda klauzula niedozwolona wpisana do umowy kredytowej to podstawa do anulowania, bez żadnej szkody finansowej dla konsumenta, o czym świadczy wiele wyroków sądów. Informacje o udzielaniu kredytów hipotecznych zgodnie z ustawą charakteryzują się jednoznacznością. Kredytobiorca przed podpisaniem umowy powinien znać stopę oprocentowania, okres spłaty rat, a także całkowity, faktyczny koszt. Dane przekazywane przez bank umożliwiają docelowo porównanie kredytów hipotecznych, także w innych placówkach. Najlepsza droga do porównania kredytów hipotecznych to współpraca z pośrednikiem/agentem. Akurat pośrednicy od niedawna rejestrują się w bazie Komisji Nadzoru Finansowego, co zwiększa zaufanie do całego sektora. Konsument nie musi obawiać się opłat za usługi agentów rynku kredytów hipotecznych, ponieważ z tego pomysłu przy aktualizacji ustawy o kredycie hipotecznym się wycofano.

Pewna decyzja kredytowa

Obecnie bank przy wydawaniu decyzji kredytowej potwierdza faktycznie aspekt współpracy. Pożyczkodawca nie może nagle zrezygnować z obsługi klienta po przeprowadzeniu analizy kredytowej, a także po wydaniu pozytywnej decyzji. Po przekazaniu formularza informacyjnego kredytobiorca ma 14 dni na podjęcie decyzji o zaangażowaniu. To czas wystarczający, aby dokładnie przeanalizować warunki. Kolejna kwestia odpowiedzialności banku dotyczy restrukturyzacji problematycznego kredytu hipotecznego. Rozwiązanie umowy to już kwestia absolutnie ostateczna. Bank musi przygotować plan restrukturyzacyjny na uzasadniony wniosek klienta. To prowadzi do obniżenia raty kredytowej lub do karencji w spłacie, np. na kilka miesięcy. Wakacje kredytowe dopisuje się już opcjonalnie do ofert kredytów hipotecznych, co w dużym stopniu zwiększa bezpieczeństwo współpracy. Egzekucja nieruchomości nie jest już zatem priorytetowa, ale ostateczna, co warto podkreślić.

Dopasowanie do norm prawnych możliwe tylko w dużych instytucjach

Normy udzielania kredytów hipotecznych ewoluują zgodnie z decyzjami Unii Europejskiej. Chodzi bowiem o ujednolicenie rynku, a także o wprowadzenie dobrych praktyk obsługi klienta. Ze względu na dość dużą odpowiedzialność banków tylko duże instytucje finansowe dominują we wskazanym sektorze. Praktycznie kilka największych banków w Polsce obsługuje około 90% wszystkich kredytów hipotecznych, co pokazuje w pewnym stopniu trudność utrzymania wytycznych wynikających z rekomendacji KNF i ustawy o kredycie hipotecznym.