Mini Ratka

Ranking najtańszych kredytów

Kredyt samochodowy – elementy procedury kredytowej

11 maj, 2018 | Nieskategoryzowane

Jak się okazuje coraz więcej osób decyduje się na kupno auta na kredyt, a wszystko to za sprawą sprzyjających i korzystnych ofert banków. Do wyboru mamy tradycyjny kredyt samochodowy przeznaczony tylko na ten cel bądź kredyt gotówkowy. Kredyt samochodowy to kredyt bankowy który jest udzielany przez bank bądź też inną instytucję finansową z przeznaczeniem typowo na kupno auta. Kredyt samochodowy jest zawsze zabezpieczony. Zabezpieczeniem jest zwykle cesja zapisana w dowodzie rejestracyjnym danego pojazdu. Niektóre banki wymagają również obowiązku zapewnienia przez cały okres kredytowania polisy autocasco .

Na rygorystyczność procedury kredytowej w przypadku kredytu samochodowego w dużej mierze ma wpływ rekomendacja T. Celem jest wdrożenie praktyk minimalizujących ryzyko które może wiązać się z detalicznymi ekspozycjami kredytowymi w bankach. Najistotniejszymi kwestiami rekomendacji dla potencjalnych kredytobiorców T jest brak ustalonego maksymalnego wskaźnika Dtl. Obecnie każdy bank samodzielnie ustala swój poziom wskaźnika Debt to Incoe. Musimy również pamiętać o ogólnie panujących dobrych zasadach w analizie kredytowej. Niezależnie od tego czy o kredyt w banku ubiega się klient detaliczny czy też osoba prawna procedura kredytowa i analiza kredytu posiada specyficzne cechy. W przypadku ubiegania się o kredyt konsumpcyjny klientów detalicznych zdecydowanie większe znaczenie ma analiza jakościowa. Natomiast w przypadku kredytów gospodarczych dominującą rolę ma aspekt ekonomiczno finansowy, który w tym przypadku jest bardzo istotny.

Choć procedura kredytowa na kredyt samochodowy jest praktycznie taka sama i różni się tylko niektórymi czynnikami to w każdym banku zajmuje ważne miejsce. Procedura ta podlega stałej aktualizacji i jest przedmiotem częstej dyskusji pracowników banku, a wszystko po to aby chronić bank a przy tym również móc zaproponować swoim klientom jak najkorzystniejsze oferty. Bankom zależy przede wszystkim na tym aby cała procedura chroniła bank przed niewypłacalnością i innymi zagrożeniami, a przy tym również czyniła ofertę banku atrakcyjną dla klientów.

Czynności wstępne

Procedura kredytowa jest bardzo długa a swój początek ma już w salonie samochodowym zaraz po podjęciu decyzji przez klienta o wyborze konkretnego pojazdu i zdecydowaniu się na zaciągnięcie kredytu samochodowego.

Oferta obejmuje parametry kredytu takie jak:

- czas trwania umowy kredytowej, najczęściej umowa kredytowa zawierana jest na okres od 12 do 72 miesięcy, choć tak naprawdę nie istnieją żadne ograniczenia wymogów dotyczących minimalnego i maksymalnego czasu trwania umowy, czas może być dostosowany do naszych potrzeb i możliwości.

- wkład własny, czyli kwota którą posiadamy na początku umowy kredytowej, im wyższy wkład własny tym większa gwarancja i wyższe prawdopodobieństwo pozytywnego rozpatrzenia wniosku o kredyt,

- miesięczna rata kredytu, z reguły banki są bardzo elastyczne i raty mogą być również dostosowana do naszych potrzeb i możliwości, bez ustalania harmonogramu spłat tak jak odbywa się to w przypadku leasingu,

- oprocentowanie kredytu, oprocentowanie to kwestia którą sami możemy wybrać, do wyboru mamy oprocentowanie naliczane jest ono według stałej lub zmiennej stopy procentowej powiększonej o marżę.

- rata balonowa, jest to ostatnia rata która nie jest obowiązkowa dla kredytobiorcy, jeżeli jej nie spłacimy pojazd może stać się własnością instytucji finansowej.

Te kwestie kredytu są bardzo istotne i warto się z nimi zapoznać zanim podejmiemy ostateczną decyzje o zaciągnięciu kredytu.