Mini Ratka

Ranking najtańszych kredytów

Czym kończy się udzielanie kredytów bez zabezpieczeń?

31 październik, 2017 | Nieskategoryzowane

Udzielanie kredytów bez zabezpieczeń to rzadka praktyka, ale jednak występuje, często w bardzo rozwiniętych gospodarkach. Kryzys z lat 2007 – 2009 doskonale obrazuje, czym kończy się udzielanie kredytów hipotecznych, ale nie tylko bez właściwych zabezpieczeń. W artykule zobaczysz, że zabezpieczenie kredytu zapewnia maksymalną stabilność rynku pożyczek krótko i długoterminowych.

Ryzykowny kredyt prowadzi zawsze do kryzysu finansowego

W Stanach Zjednoczonych przed wystąpieniem kryzysu ekonomicznego doradcy kredytowi udzielali pożyczek hipotecznych na bazie bardzo niskich stóp procentowych, do tego bez właściwej oceny zdolności kredytowej klienta. Oczywiście doradca kredytowy doskonale wiedział, że udziela ryzykownych kredytów. Instytucje finansowe również miały tego świadomość. W tym celu przekształcano ryzykowne kredyty w instrumenty notowane na giełdzie papierów wartościowych. To umożliwiło sprawną dywersyfikację ryzyka na podmioty w przestrzeni międzynarodowej. Ryzykowne kredyty były spłacane w okresie niskich stóp procentowych, natomiast po zmianie polityki monetarnej w USA dochodziło coraz częściej do przypadków unikania spłaty zbyt drogich rat kredytów hipotecznych. To w końcu doprowadziło do utraty nieruchomości i do znacznego spadku jej wartości. Udzielanie kredytów bez zabezpieczeń kończy się źle dla banku, firmy pożyczkowej, a także dla klienta przez niedopasowanie do możliwości budżetowych gospodarstwa domowego. Z drugiej strony nie warto narzucać na kredytobiorców zbyt dużych zabezpieczeń, bo to ogranicza popyt na pożyczki krótko i długoterminowe.

Rynek kredytowy i jego działanie na wskaźniki makroekonomiczne

W Polsce banki detaliczne funkcjonują w nieco innej formule i nie mogą podejmować tak ryzykownych decyzji, jak miało to miejsce w instytucjach finansowych w Stanach Zjednoczonych. Właściwy nadzór nad polityką monetarną, stabilna inflacja i stopy procentowe przez wiele lat, ograniczenie kosztów pozaodsetkowych i walka z lichwiarskimi pożyczkami to bardzo dobre praktyki, które umożliwiają bezpieczne korzystanie z różnych form zadłużenia. Bezpieczeństwo na rynku kredytowym odbija się w znaczącym stopniu na funkcjonowaniu całej gospodarki, co widać na przykładzie kryzysów ekonomicznych.

Ciekawe usługi na rynku kredytowym

Rynek kredytowy podlega dynamicznym przekształceniom technologicznym, prawnym, społecznym. Niektóre firmy pożyczkowe w znaczący sposób zmieniają profil funkcjonowania, co umożliwia wykorzystanie ciekawych usług dedykowanych klientom indywidualnym oraz właścicielom działalności gospodarczych. W artykule poznasz najciekawsze usługi powiązane z rynkiem kredytowym.

Zestawienie ciekawych usług z rynku kredytowego

Doradztwo kredytowe to jedna z najciekawszych alternatyw dla kredytobiorcy, który nie musi już samodzielnie porównywać ofert w bankach detalicznych i firmach pożyczkowych. Niezależny doradca kredytowy jest w stanie wynegocjować znacznie lepsze warunki pozyskania zobowiązania ze względu na skalę prowadzonej działalności. Wiele firm pożyczkowych nie rozpatruje ryzykownych wniosków kredytowych samodzielnie, aby przekazuje je do powiązanych inwestorów indywidualnych. Niektóre firmy pożyczkowe zarabiają na tego typu pośrednictwie solidne kwoty. U niektórych kredytobiorców pojawia się problem ustanowienia zabezpieczeń kredytów. Brak poręczyciela jest częsty. Firmy pożyczkowe dysponują działami doradztwa finansowego, a jednocześnie obsługują gwarancje, oczywiście w płatnym, ale też korzystnym modelu. Obecnie możesz zaciągać pożyczki przez internet (szybkie monitorowanie wiarygodności, duża dostępność do środków, proste porównywanie). Firmy pożyczkowe obsługują ponadto faktoring dla niewielkich przedsiębiorstw, dysponują zapleczem do podpisywania umów leasingowych. Firmy pożyczkowe nie mogą jedynie prowadzić działalności depozytowej, za którą odpowiadają banki detaliczne. Rozszerzenie usług to praktycznie jedyna szansa przetrwania firm pożyczkowych na współczesnym rynku ze względu na ograniczenie limitów w zakresie kosztów pozaodsetkowych i windykacyjnych.

Podsumowanie

Doradztwo kredytowe, udzielanie gwarancji klientom indywidualnym oraz biznesowym, sprzedaż pożyczek za pośrednictwem dedykowanych serwisów internetowych, multimedialne porównywanie kredytów gotówkowych, a także łączenie potencjału pożyczek społecznościowych ze standardową ofertą obsługi kredytów to tylko niektóre z najważniejszych udoskonaleń nowoczesnego rynku kredytowego. Czy dostrzegasz we wskazanych usługach potencjał dalszego rozwoju?