Mini Ratka

Ranking najtańszych kredytów

Pojęcie hipoteki

25 maj, 2017 | Nieskategoryzowane

undefined

Hipoteka jest ograniczonym prawem rzeczowym na danej nieruchomości. Może być ona prawem ograniczonym na własnościowym prawie do lokalu, na wierzytelności zabezpieczonej hipotecznie. Hipoteka ma za zadanie zabezpieczyć wierzytelność z oznaczonego stosunku prawnego. na mocy takiego ograniczenia wierzyciel ma prawo dochodzić zaspokojenia swoich praw z nieruchomości. Jeżeli nieruchomość zostanie przez dłużnika sprzedana wierzyciel hipoteczny dalej ma do niej swoje prawa. Zaspokojenia tych praw można dochodzić od każdej osoby, która będzie właścicielem nieruchomości obciążonej hipoteką. Mówiąc prościej jeżeli mamy mieszkanie, na które zaciągniemy hipotekę i je sprzedamy, nowy właściciel może musieć tą hipotekę spłacić. W ogłoszeniach sprzedaży mieszkań, czy też domów, które są obciążone hipoteką powinna znaleźć się takowa informacja. Jest ona niezbędna, abyśmy mieli pewność, że kupujemy mieszkanie, na którym nie ma żadnych dodatkowych obciążeń.

Hipoteka umowna i hipoteka przymusowa

Hipoteka może zostać ustanowiona w drodze czynności prawnej lub na podstawie orzeczenia wydanego przez sąd. Można wyróżnić hipotekę umowną i hipotekę przymusową. W przypadku hipoteki umownej podstawą do dokonania wpisu hipoteki do księgi wieczystej jest oświadczenie właściciela nieruchomości jaka ma zostać tą hipotekę obciążona. Hipotekę zakłada się w formie aktu notarialnego pod rygorem nieważności. W przypadku hipoteki przymusowej może być ona dokonana na mocy postanowienia sądu o udzieleniu zabezpieczenia. Do wpisania hipoteki podstawą może być tytuł wykonawczy lub postanowienie prokuratora. Wpisanie hipoteki może również wynikać z ostatecznej decyzji administracyjnej jak też z tytułu zarządzenia zabezpieczenia. Hipoteka przymusowa powstaje bez woli osoby, do której należy obciążona nieruchomość.

Decydując się na kredyt hipoteczny zwykle podpisujemy zobowiązanie na ładnych kilka lat. Najczęściej kredyt hipoteczny brany jest na kupno nowego mieszkania lub domu. Wiele młodych osób wybiera taki sposób na kupno mieszkania, aby po spłacie kredytu mieć mieszkanie na własność. Młodzi ludzie rzadko kiedy mają inne nieruchomości, które mogłyby być zabezpieczeniem kredytu i wpisują hipotekę w mieszkanie jakie aktualnie kupują. Obecnie hipoteka jest bardzo popularna. Jest to kredyt na jaki decyduje się wiele osób, aby móc spełnić swoje marzenie o nowym mieszkanku. Wiele osób boi się hipoteki. Co jeżeli ich sytuacja się pogorszy i nie spłacą takiego kredytu. Mogą zostać bez dachu nad głową.