Mini Ratka

Ranking najtańszych kredytów

Finansowy rozwój działalności gospodarczej

17 marzec, 2017 | Nieskategoryzowane

Prowadzenie działalności gospodarczej wymaga przygotowania planu finansowania, np. potrzeb bieżących i inwestycyjnych. W artykule poznasz najważniejsze instrumenty finansowania biznesu wraz z omówieniem kluczowych zalet.

Podstawowe formy finansowania działalności

W Polsce dominuje przekonanie, że biznes finansuje się ze środków własnych ze względu na maksymalne ograniczenie ryzyka. Niepewność na rynku kredytowym niestety występuje, szczególnie pod kątem szybkiego rozwiązywania umów przez kredytodawców. Największym problemem jest rozwiązanie umowy przez bank w momencie realizacji ważnych inwestycji dla przyszłości działalności gospodarczej. Przez takie zachowanie wiele dużych biznesów po prostu bankrutuje. Kredyt umożliwia bowiem utrzymanie właściwego poziomu płynności. Pożyczkodawca zakłada, że wraz z rozwojem biznesu nastąpi bezproblemowa spłata zobowiązania. Kredytowanie przybiera różne formy. Pożyczkodawca angażuje się pod względem inwestycyjnym w niektóre przedsięwzięcia lub udziela testowych pożyczek krótkoterminowych. Inne formy rozwoju finansowego działalności gospodarczej to leasing. To niezwykle popularna forma korzystania z różnych narzędzi pracy. Leasing to koszt. A zatem korzystasz z konkretnych narzędzi, np. z samochodu, a większość wydatków wpisujesz po stronie kosztów, co umożliwia optymalizację podatkową działalności gospodarczej. Leasing z prawem ekonomicznego pierwokupu to też istotna perspektywa na pozyskanie nowoczesnych maszyn. Dla małych biznesów poleca się otwarte linie kredytowe, a także leasing.

Zaawansowane formy finansowania działalności

Większe działalności gospodarcze charakteryzują się znacznie poważniejszym potencjałem finansowania projektów. Przede wszystkim duży podmiot biznesowy bez problemu wypuści obligacje na alternatywny rynek Catalyst. Obligacje to kredytowanie od osób fizycznych, głównie. Firma emituje obligacje zamiast pozyskiwania kredytu i samodzielnie ustala oprocentowanie według średnich stawek branżowych. Obligacje to dość duża konkurencja dla popularnych kredytodawców. Konkurencja przy udzielaniu kredytów jest bardzo ważna dla poprawy warunków obsługi klientów, nie tylko biznesowych. Niektóre działalności gospodarcze zaciągają kredytu u dostawców oraz u odbiorców, co pozwala na rozszerzenie płynności. Kredyty u partnerów biznesowych to optymalna forma współpracy, ponieważ trudno przewidzieć, kiedy wystąpi potrzeba przesunięta płatności. Brak elastyczności w kredytowaniu zamówień ogranicza funkcjonowanie biznesów. Największe firmy korzystają z wejścia na Giełdę Papierów Wartościowych. Emisja akcji daje kapitał do rozpoczęcia poważnych akcji inwestycyjnych, praktycznie bez angażowania partnerów zewnętrznych. Im większa działalność gospodarcza, tym trudniej wyobrazić sobie jej funkcjonowanie bez kredytu. W warunkach generowania dużego zysku z biznesu kredyt opłaca się, ponieważ buduje przewagi konkurencyjne w kluczowych obszarach działalności gospodarczej. Banki, które długo współpracują z rzetelnym klientem bardzo chętnie zamieniają się w faktycznych inwestorów, oczywiście po przedstawieniu praktycznego biznes planu.

Biznes i kredyt to spójne pojęcia

Na początku prowadzenia działalności gospodarczej najlepiej finansować działanie środkami własnymi, a dopiero po ustabilizowaniu sytuacji biznesowej korzystać z rozszerzonych form zadłużenia, w tym z leasingu, kredytowania otwartego, obligacji. Przedsiębiorca ma do dyspozycji znacznie więcej instrumentów zadłużeniowych od przeciętnej osoby fizycznej, więc warto takie możliwości wykorzystać.